بازه تاریخ را انتخاب کرده و روی دکمه جستجو کلیک کنید

  • شروع پذیرش : یکشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و پایان پذیرش : پنج شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ خواهد بود
  • پذیرش بعد از ساعت 15 و ساعت تخلیه قبل از ساعت 11 هر روز خواهد بود .
  • هزینه هر اتاق به ازای هر شب اقامت محاسبه می گردد
  • شماره تماس جهت هماهنگی : 03157770691